नवदुर्गा मंत्र | Navdurga Mantra |

 

नवदुर्गा मंत्र

नवदुर्गा मंत्र


माँ शैलपुत्री मंत्र 

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् |

वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम् ||


माँ ब्रह्मचारिणी मंत्र

दधानाकर पद्माभ्यां अक्षमाला कमण्डलू |

देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ||


माँ चन्द्रघण्टा मंत्र

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्डकोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्डकोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्डकोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्कोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्डकोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||

पिण्डज प्रवरारूढ़ चण्डकोपास्त्रकैर्युता |

प्रसादं तनुते मध्यं (मध्ये)चन्द्रघण्टेति विश्रुता ||


माँ कूष्माण्डा मंत्र

सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव |

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु में ||


माँ स्कंदमाता मंत्र

सिंहासनगतां नित्यं पद्माञ्चित करद्वया |

शुभदास्तु सदादेवी स्कंदमाता यशस्विनी ||


माँ कात्यायनी मंत्र

चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना |

कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी ||


माँ कालरात्रि मंत्र

एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्न खरास्थिता |

लम्बोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्याक्तशरीरिणी ||

वाम पादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा |

बर्धन् मूर्धम् ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी ||


माँ महागौरी मंत्र

श्वेते वृषेसमारुढा श्वेताम्बरधरा शुचिः |

महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा ||


माँ सिद्धिदात्री मंत्र

सिद्धगंधर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि |

सेव्यमाना सदाभूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ||


|| अस्तु ||

नवदुर्गा मंत्र | Navdurga Mantra | नवदुर्गा मंत्र | Navdurga Mantra | Reviewed by Bijal Purohit on 12:14 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.