शिव अभिषेक स्तोत्र | Shiv Abhishek Stotra |


शिव अभिषेक स्तोत्र 
शिव अभिषेक स्तोत्र 

नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय
पशूनां पतये नित्यं उग्राय कपर्दिने || 1 || 

महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय

ईशानाय मखध्नाय नमस्ते मखधातिने || 2 || 


कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे

विलोहिताय धूम्राय व्याधीने पराजिते || 3 || 


नित्यं नीलशिखण्डाय शुलिने दिव्यचक्षुसे

हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय सुरेतसे || 4 || 


अचिन्त्याम्बिकाभर्त्रे सर्व देव स्तुताय

वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे || 5 || 


तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय

विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते || 6 || 


नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः

पञ्चवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय || 7 || 


नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः

नमो विश्वस्यपतये  महतां पतये नमः || 8 || 


नमः सहस्त्रशीर्षाय सहस्त्रभुजमन्यवे

सहस्त्र नेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे || 9 || 


नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय

भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नो वर प्रभो || 10 || 


एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः |

प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धयै || 11 || 


|| अस्तु || 

शिव अभिषेक स्तोत्र | Shiv Abhishek Stotra | शिव अभिषेक स्तोत्र | Shiv Abhishek Stotra | Reviewed by Bijal Purohit on 5:58 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.