श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram |

 

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र
|| श्रीशक्तिशिवावूचतुः ||


 नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः |

भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ||


स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय  |

नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः ||


वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे |

नमस्ते सृणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः ||


अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः |

सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय  ||


ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे  गजानन नमोऽस्तु ते |

आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः ||


मात्रे पित्रे  सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः |

अनादये  विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः ||


विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते |

त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ||


किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विध्नपम् |

तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः ||


तावुत्थाप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरौ ||


|| श्रीगणेश उवाच ||


भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम भक्तिर्विवर्धनम् ||


भविष्यति  सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम् |

भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा ||


धनधान्यदिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम् ||


|| इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ||

श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram | श्री शिवा शिव द्वारा गणेश स्तोत्र | Shree Shiva Shiv krut Ganesh Stotram | Reviewed by Bijal Purohit on 7:30 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.