भैरव देवता के ६४ नाम | Bhairav 64 Names |

 

भैरव देवता के ६४ नाम

भैरव देवता के ६४ नाम

 श्रीमद्भैरवाय नमः |

 शम्भुभैरवाय  नमः |

 नीलकण्ठभैरवाय  नमः |

. विशालभैरवाय  नमः |

. मार्तण्डभैरवाय  नमः |

 मनुप्रभभैरवाय  नमः |

 स्वच्छन्दभैरवाय  नमः |

 असिताङ्गभैरवाय  नमः |

. खेचरभैरवाय  नमः |

१० संहारभैरवाय नमः || १० ||


११ विरुपभैरवाय नमः |

१२ विरुपाक्षभैरवाय नमः |

१३ नानारुपधरभैरवाय नमः |

१४ वराहभैरवाय नमः |

१५ रुरुभैरवाय नमः |

१६ कुन्दवर्णभैरवाय नमः |

१७ सुगात्रभैरवाय नमः |

१८ उनमत्तभैरवाय नमः |

१९ मेघनादभैरवाय नमः |

२० मनोवेगभैरवाय नमः || २० ||


२१ क्षेत्रपालभैरवाय नमः |

२२ विषापहारभैरवाय नमः |

२३ निर्भयभैरवाय नमः |

२४ विगीतभैरवाय नमः |

२५प्रेतभैरवाय नमः |

२६ लोकपालभैरवाय नमः |

२७ गदाधरभैरवाय नमः |

२८ वज्रहस्तभैरवाय नमः |

२९ महाकालभैरवाय नमः |

३० प्रचण्डभैरवाय नमः || ३० ||


३१ अजेयभैरवाय नमः |

३२ अन्तकभैरवाय नमः |

३३ भ्रामकभैरवाय नमः |

३४ संहारभैरवाय नमः |

३५ कुलपालभैरवाय नमः |

३६ चाण्डपाल भैरवाय नमः |

३७ प्रजापालभैरवाय नमः |

३८ रक्तांगभैरवाय नमः |

३९ वेगावीक्षणभैरवाय नमः |

४० अरुणभैरवाय नमः || ४० ||


४१ धरापालभैरवाय  नमः |

४२ कुण्डलनेत्रभैरवाय नमः |

४३ मन्त्रनाथभैरवाय  नमः |

४४ रुद्रपितामहभैरवाय नमः |

४५ विष्णुभैरवाय  नमः |

४६ बटुकनाथभैरवाय नमः |

४७ भूतनाथभैरवाय नमः |

४८ वेतालभैरवाय नमः |

४९ त्रिनेत्रभैरवाय नमः |

५० त्रिपुरान्तकभैरवाय नमः|| ५० ||


५१ वरदभैरवाय नमः |

५२ पर्वतवासभैरवाय  नमः |

५३ शशिसकलभूषणभैरवाय नमः |

५४ सर्वभूतहृदयभैरवाय नमः |

५५ घोरसायकभैरवाय नमः |

५६ भयंकरभैरवाय नमः |

५७ भुक्तिमुक्तिप्रदभैरवाय नमः |

५८ कालाग्निभैरवाय नमः |

५९ महारुद्रभैरवाय नमः |

६०भयानकभैरवाय नमः || ६० ||


६१ दक्षिणमुखभैरवाय नमः |

६२ भीषणभैरवाय  नमः |

६३ क्रोधभैरवाय नमः |

६४ सुखसम्पत्तिदायकभैरवाय नमः || ६४ ||


|| अस्तु ||

भैरव देवता के ६४ नाम | Bhairav 64 Names | भैरव देवता के ६४ नाम | Bhairav 64 Names | Reviewed by Bijal Purohit on 1:17 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.