दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावली | Durga Ashtottar shat Namavali |

 

दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावली 

दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावली इस महान अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है

इस स्तोत्र के द्वारा माँ दुर्गा के ऊपर पंचामृत से अभिषेक कर सकते है |

 या प्रतिदिन तीनो काल इस स्तोत्र का पाठ कर माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते है


|| अथ श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ||


दुर्गा शिवा महालक्ष्मी र्महागौरी चण्डिका

सर्वज्ञा सर्वलोकेशी सर्वकर्मफलप्रदा || 


सर्वतीर्थमयी पुण्या देवयोनि रयोनिजा

भूमिजा निर्गुणाधारशक्तिश्चानीश्वरी तथा || 


निर्गुणा निरहङ्कारा सर्वगर्वविमर्दिनी

सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्यादिदेवता || 


पार्वती देवमाता वनीशा विंध्यवासिनी

तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसमप्रभा || 


देवता वह्निरूपा सरोजा वर्णरूपिणी

गुणाश्रया गुणमध्या गुणत्रयविवर्जिता || कर्मज्ञानप्रदा कान्ता सर्वसंहारकारिणी

धर्मज्ञाना धर्मनिष्ठा सर्वकर्मविवर्जिता || 


कामाक्षी कामसंहर्त्री कामक्रोधविवर्जिता

शाङ्करी शाम्भवी शान्ता चन्द्रसूर्याग्निलोचना || 


सुजया जयभूमिष्ठा जाह्नवी जनपूजिता

शास्त्रा शास्त्रमया नित्या शुभा चन्द्रार्धमस्तका || 


भारती भ्रामरी कल्पा कराली कृष्णपिङ्गला

ब्राह्मी नारायणी रौद्री चंद्रामृतपरिवृता || 


ज्येष्ठेन्दिरा महामाया जगत्सृष्ट्याधिकारिणी

ब्रह्मांडकोटिसंस्थाना कामिनी कमलालया || 


कात्यायनी कलातीता कालसंहारकारिणी

योगनिष्ठा योगगम्या योगध्येया तपस्विनी || ज्ञानरूपा निराकारा भक्ताभीष्टफलप्रदा

भूतात्मिका भूतमाता भूतेशा भूतधारिणी || 


स्वधानारीमध्यगता षड़ाधारादिवर्धिनी

मोहितांशुभवा शुभ्रा सूक्ष्मा मात्रा निरालसा || 


निम्नगा नीलसंकाशा नित्यानन्दा हरा परा

सर्वज्ञानप्रदानन्दा सत्या दुर्लभरूपिणी || 


सरस्वती सर्वगता सर्वाभीष्टप्रदायिनी | | 


|| श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णं || 

दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावली | Durga Ashtottar shat Namavali | दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावली | Durga Ashtottar shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 5:37 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.