अथ दुर्गा पूजन प्रयोगः | AthahDurga Pujan Prayog |


 अथ दुर्गा पूजन प्रयोगः

अथ दुर्गा पूजन प्रयोगः


|| पीठ पूजनम् || 


भद्रमण्डल पर दुर्गा यन्त्र रखें

दुर्गाआवाहन से पहले पीठ शक्तियों का पूजन करें


मं मण्डूकाय नमः

आं आधारशक्तये नमः

मूं मूलप्रकृत्यै नमः

कां कालाग्निरुद्राय नमः

कूं कूर्माय नमः |

अं अनंताय नमः | 

वं वराहाय नमः |

पं पृथिव्यै नमः |

अं अमृतार्णवाय नमः |

रं रत्नद्वीपाय नमः |

हं हेमगिरये नमः |

नं नंदनोद्यानाय नमः |

कं कल्पवृक्षाय नमः |

मं मणिमण्डपाय नमः |

दं दिव्यमण्डपाय नमः |

सं स्वर्णवेदिकायै नमः |

रं रत्नसिंहासनाय नमः |

पूर्वे धं धर्माय नमः |

दक्षिणे ज्ञां ज्ञानाय नमः |

पश्चिमे वैं वैराग्याय नमः |

उत्तरे ऐं एश्वर्याय नमः |

अग्निकोणे अं अधर्मयाय नमः |

नैऋते अं अज्ञानाय नमः |

वायव्ये अं अवैराग्याय नमः |

ईशाने अं अनैश्वराय नमः |

मध्ये सं सत्त्वाय नमः |

रं रजसे नमः |

तं तमसे नमः |

पं प्रकृत्यात्मने पत्राय नमः |

मं  मोहात्मने नमः |

सों सोममण्डलाय नमः |

अं अर्कमण्डलाय नमः |

वं वह्निमण्डलाय नमः |

मं मायातत्त्वाय नमः |

विं विद्यातत्त्वाय नमः |

शं शिवतत्त्वाय नमः |

ब्रं ब्रह्मणे नमः |

मं महेश्वराय नमः |

आं आत्मने नमः |

अं अंतरात्मने नमः |

पं परामात्मने नमः |

जं जीवात्मने नमः |

ज्ञं ज्ञानात्मने नमः |

कं कंदाय नमः |

नं नीलाय नमः |

पं पद्माय नमः |

रं रत्नेभ्यो नमः |

कं केसरेभ्यो नमः |

कं कर्णिकायै नमः |


पूर्वादि अष्टदिक्षु 


नंदायै नमः |

भगवत्यै नमः |

रक्तदन्तिकायै नमः |

शाकंभर्यै नमः |

दुर्गायै नमः |

भीमायै नमः |

कालिकायै नमः |

भ्रामर्यै नमः |

मध्ये 

शिवदूत्यै नमः |इस प्रकार पीठ शक्तियों का आवाहन कर महादुर्गा का आवाहन करें

इसके बाद महामाया दुर्गा का आवाहन करें


|| अस्तु ||     

अथ दुर्गा पूजन प्रयोगः | AthahDurga Pujan Prayog |  अथ दुर्गा पूजन प्रयोगः | AthahDurga Pujan Prayog | Reviewed by Bijal Purohit on 5:24 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.