शिव स्तोत्रम | Shiv naam stotram |


शिव स्तोत्रम  

शिव स्तोत्रम


ॐ नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वभावन | 

नमस्ते पार्वतीनाथ उमाकान्त नमोऽस्तु ते || १ || 


विश्वात्मनेऽविचिन्त्याय गुणाय निर्गुणाय च | 

धर्माय ज्ञानमक्षाय नमस्ते सर्वयोगिने || २ || 


नमस्ते कालरूपाय त्रैलोक्यरक्षणाय च | 

गोलोकघातकायैव चण्डेशाय नमोऽस्तु ते || ३ || 


सद्योजाताय देवाय नमस्ते शूलधारिणे | 

कालान्ताय च कान्ताय चैतन्याय नमो नमः || ४ || 


कुलात्मकाय कौलाय चन्द्रशेखर ते नमः | 

उमानाथ नमस्तुभ्यं योगीन्द्राय नमो नमः || ५ || 


शर्वाय सर्वपूज्याय ध्यानस्थाय गुणात्मने | 

पार्वतीप्राणनाथाय नमस्ते परमात्मने || ६ || 


|| अस्तु ||   

शिव स्तोत्रम | Shiv naam stotram | शिव स्तोत्रम | Shiv naam stotram | Reviewed by Bijal Purohit on 4:09 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.