शनि अष्टोत्तर शात नामावली | Shani Ashtottar Shat Namavali |

 

शनि अष्टोत्तर शात नामावली

शनि अष्टोत्तर शत नामावली


१. ॐ शौरये नमः | 
२. ॐ शनैश्चराय नमः |
३. ॐ कृष्णाय नमः |
४. ॐ नीलोत्पलनिभाय नमः |
५. ॐ शनये नमः |
६. ॐ शुष्कोदराय नमः |
७. ॐ विशालाक्षाय नमः |
८. ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः |
९. ॐ विभीषणाय नमः |
१०. ॐ शितिकण्ठनिभाय नमः || १० || 

११. ॐ नीलाय नमः |
१२. ॐ छायाहृदयनन्दनाय नमः |
१३. ॐ कालदृष्टये नमः |
१४. ॐ कोटराक्षाय नमः |
१५. ॐ स्थूलरोम्णे नमः |
१६. ॐ वलीमुखाय नमः |
१७. ॐ दीर्धाय नमः |
१८. ॐ निर्मांसगात्राय नमः |
१९. ॐ शुष्काय नमः |
२०. ॐ घोराय नमः || २० || 

२१. ॐ भयानकाय नमः |
२२. ॐ नीलांशवे नमः |
२३. ॐ क्रोधनाय नमः |
२४. ॐ रौद्राय नमः |
२५. ॐ दीर्धश्मश्रवे नमः |
२६. ॐ जटाधराय नमः |
२७. ॐ मन्दाय नमः |
२८. ॐ मन्दगतये नमः |
२९. ॐ खग्जाय नमः |
३०. ॐ तप्ताय नमः || ३० || 

३१. ॐ संवर्तकाय नमः |
३२. ॐ यमाय नमः |
३३. ॐ ग्रहराजाय नमः |
३४. ॐ करालिने नमः |
३५. ॐ सूर्यपुत्राय नमः |
३६. ॐ रवये नमः | 
३७. ॐ शशिने नमः |
३८. ॐ कुजाय नमः |
३९. ॐ बुधाय नमः |
४०. ॐ गुरवे नमः || ४० || 

४१. ॐ काव्याय नमः |
४२. ॐ भानुजाय नमः |
४३. ॐ सिंहिकासुताय नमः |
४४. ॐ केतवे नमः |
४५. ॐ देवपतये नमः |
४६. ॐ बाहवे नमः |
४७. ॐ कृतान्ताय नमः |
४८. ॐ नैऋताय नमः |
४९. ॐ कुशिने नमः |
५०. ॐ मरुते नमः || ५० || 

५१. ॐ कुबेराय नमः |
५२. ॐ ईशानाय नमः |
५३. ॐ सुराय नमः |
५४. ॐ आत्मभुवे नमः |
५५. ॐ विष्णवे नमः |
५६. ॐ हराय नमः |
५७. ॐ गणपतये नमः |
५८. ॐ कुमाराय नमः |
५९. ॐ कामाय नमः |
६०. ॐ ईश्वराय नमः || ६० || 

६१. ॐ कर्त्रे नमः |
६२. ॐ हर्त्रे नमः |
६३. ॐ पालयित्रे नमः |
६४. ॐ राज्यध्ने नमः |
६५. ॐ राज्यदायकाय नमः |
६६. ॐ छायासुताय नमः |
६७. ॐ श्यामलाङ्गाय नमः |
६८. ॐ धनहर्त्रे नमः |
६९. ॐ धनप्रदाय नमः |
७०. ॐ क्रूरकर्मविधार्ते नमः || ७० || 

७१. ॐ सर्वकर्मविरोधकाय नमः |
७२. ॐ तुष्टाय नमः |
७३. ॐ रुष्टाय नमः |
७४. ॐ कामरूपाय नमः |
७५. ॐ कामदाय नमः |
७६. ॐ रविनन्दनाय नमः |
७७. ॐ ग्रहपीडाहराय नमः |
७८. ॐ शान्ताय नमः |
७९. ॐ नक्षत्रेशाय नमः |
८०. ॐ ग्रहेश्वराय नमः || ८० || 

८१. ॐ स्थिरासनाय नमः |
८२. ॐ स्थिरगतये नमः |
८३. ॐ महाकायाय नमः |
८४. ॐ महाबलाय नमः |
८५. ॐ महाप्रभवे नमः |
८६. ॐ महाकालाय नमः |
८७. ॐ कालात्मने नमः |
८८. ॐ कालकालकाय नमः |
८९. ॐ आदित्यभयदात्रे नमः |
९०. ॐ मृत्यवे नमः || ९० || 

९१. ॐ आदित्यनन्दनाय नमः |
९२. ॐ शतभिदे नमः |
९३. ॐ रुक्षदयितायै नमः |
९४. ॐ त्रयोदशीतिथिप्रियाय नमः |
९५. ॐ तिथ्यात्मने नमः |
९६. ॐ तिथिगणनाय नमः |
९७. ॐ नक्षत्रगणनायकाय नमः |
९८. ॐ योगराशिमुहूर्तात्मने नमः |
९९. ॐ कर्त्रे नमः |
१००. ॐ दिनपतये नमः || १०० || 

१०१. ॐ प्रभवे नमः |
१०२. ॐ शमीपुष्पप्रियाय नमः |
१०३. ॐ श्यामाय नमः |
१०४. ॐ त्रैलोक्यभयदायकाय नमः |
१०५. ॐ नीलवाससे नमः |
१०६. ॐ क्रियासिन्धवे नमः |
१०७. ॐ नीलाञ्जनचयच्छवये नमः |
१०८. ॐ सर्वरोगहराय नमः |
१०९. ॐ देवाय नमः |
११०. ॐ सिद्धाय नमः |
१११. ॐ देवगणस्तुताय नमः || १११ || 

|| इति श्रीशन्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ||         
 

  
शनि अष्टोत्तर शात नामावली | Shani Ashtottar Shat Namavali | शनि अष्टोत्तर शात नामावली | Shani Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 3:40 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.