सूर्य अष्टोत्तर नामावली | Surya Ashtottar Namavali |

 

सूर्य अष्टोत्तर नामावली

सूर्य अष्टोत्तर नामावली


१. ॐ सूर्याय नमः | 
२. ॐ अर्यमणे नमः |
३. ॐ भगाय नमः |
४. ॐ त्वष्ट्रे नमः |
५. ॐ पुषणे नमः |
६. ॐ अर्काय नमः |
७. ॐ सवित्रे नमः |
८. ॐ रवये नमः |
९. ॐ भगस्तिमते नमः |
१०. ॐ अजाय नमः || १० || 

११. ॐ कालाय नमः |
१२. ॐ मृत्यवे नमः |
१३. ॐ धात्रे नमः |
१४. ॐ प्रभाकराय नमः |
१५. ॐ पृथ्व्यै नमः |
१६. ॐ अद्भ्यो नमः |
१७. ॐ तेजसे नमः |
१८. ॐ खाय नमः |
१९. ॐ वायवे नमः |
२०. ॐ परायणाय नमः || २० || 

२१. ॐ सोमाय नमः |
२२. ॐ बृहस्पतये नमः |
२३. ॐ शुक्राय नमः |
२४. ॐ बुधाय नमः |
२५. ॐ अङ्गारकाय नमः |
२६. ॐ इन्द्राय नमः |
२७. ॐ विवस्वते नमः |
२८. ॐ दिप्तांशवे नमः |
२९. ॐ शुचये नमः |
३०. ॐ शौरये नमः || ३० || 

३१. ॐ शनैश्चराय नमः |
३२. ॐ ब्रह्मणे नमः |
३३. ॐ विष्णवे नमः |
३४. ॐ रुद्राय नमः |
३५. ॐ स्कन्दाय नमः | 
३६. ॐ वरुणाय नमः |
३७. ॐ यमाय नमः |
३८. ॐ वैद्युताग्नये नमः |
३९. ॐ जाठराग्नये नमः |
४०. ॐ ऐन्धनाग्नये नमः || ४० || 

४१. ॐ तेजसां पतये नमः |
४२. ॐ धर्मध्वजाय नमः |
४३. ॐ वेदकर्त्रे नमः |
४४. ॐ वेदाङ्गाय नमः |
४५. ॐ वेदवाहनाय नमः |
४६. ॐ कृताय नमः |
४७. ॐ त्रेतायै नमः |
४८. ॐ द्वापराय नमः |
४९. ॐ सर्वमलाश्रयाय कलये नमः |
५०. ॐ कलाकाष्ठामुहूर्तेभ्यो नमः || ५० || 

५१. ॐ क्षपायै नमः | 
५२. ॐ यामाय नमः |
५३. ॐ क्षणाय नमः |
५४. ॐ संवत्सरकराय नमः |
५५. ॐ अश्वत्थाय नमः |
५६. ॐ कालचक्राय विभावसवे नमः |
५७. ॐ शाश्वताय पुरुषाय नमः |
५८. ॐ योगिने नमः |
५९. ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः |
६०. ॐ सनातनाय नमः || ६० || 

६१. ॐ कालाध्यक्षाय नमः |
६२. ॐ प्रजाध्यक्षाय नमः |
६३. ॐ विश्वकर्मणे नमः |
६४. ॐ तमोनुदाय नमः |
६५. ॐ वरुणाय नमः |
६६. ॐ सागराय नमः |
६७. ॐ अंशवे नमः |
६८. ॐ जीमूताय नमः |
६९. ॐ जीवनाय नमः |
७०. ॐ अरिध्ने नमः || ७० || 

७१. ॐ भूताश्रयाय नमः |
७२. ॐ भूतपतये नमः |
७३. ॐ सर्वलोकनमस्कृताय नमः |
७४. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः |
७५. ॐ संवर्तकाय नमः |
७६. ॐ वह्नये नमः |
७७. ॐ सर्वस्यादये नमः |
७८. ॐ अलोलुपाय नमः |
७९. ॐ अनन्ताय नमः |
८०. ॐ कपिलाय नमः || ८० || 

८१. ॐ भानवे नमः |
८२. ॐ कामदाय नमः |
८३. ॐ सर्वतोमुखाय नमः |
८४. ॐ जयाय नमः |
८५. ॐ विशालाय नमः |
८६. ॐ वरदाय नमः |
८७. ॐ सर्वधातुनिषेचित्रे नमः |
८८. ॐ मनःसुपर्णाय नमः |
८९. ॐ भूतादये नमः |
९०. ॐ शीघ्रगाय नमः || ९० || 

९१. ॐ प्राणधारकाय नमः |
९२. ॐ धन्वन्तरये नमः |
९३. ॐ धूमकेतवे नमः |
९४. ॐ आदिदेवाय नमः |
९५. ॐ अदितेः सुताय नमः |
९६. ॐ द्वादशात्मने नमः |
९७. ॐ अरविन्दाक्षाय नमः |
९८. ॐ पितृमातृपितामहेभ्यो नमः |
९९. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः |
१००. ॐ प्रजाद्वाराय नमः || १०० || 

१०१. ॐ मोक्षद्वाराय नमः |
१०२. ॐ त्रिविष्टपाय नमः |
१०३. ॐ देहकर्त्रे नमः | 
१०४. ॐ प्रशान्तात्मने नमः |
१०५. ॐ विश्वात्मने नमः |
१०६. ॐ विश्वतोमुखाय नमः |
१०७. ॐ चराचरात्मने नमः |
१०८. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः |
१०९. ॐ मैत्रेयाय नमः |
११०. ॐ करुणान्विताय नमः || ११० || 

|| इति श्री महाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे श्री सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ||             
सूर्य अष्टोत्तर नामावली | Surya Ashtottar Namavali | सूर्य अष्टोत्तर नामावली | Surya Ashtottar Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 2:56 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.