श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलि | Shree Ram Ashtottar Shat Namavali |

 

श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलि

श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलि


१. ॐ श्रीरामाय नमः | 

२. ॐ रामभद्राय नमः |

३. ॐ रामचन्द्राय नमः |

४. ॐ शाश्वताय नमः |

५. ॐ राजीवलोचनाय नमः |

६. ॐ श्रीमते नमः |

७. ॐ राजेन्द्राय नमः |

८. ॐ रधुपुङ्गवाय नमः |

९. ॐ जानकीवल्लभाय नमः |

१०. ॐ जैत्राय नमः || १० || 


११. ॐ जितामित्राय नमः |

१२. ॐ जनार्दनाय नमः |

१३. ॐ विश्वमित्रप्रियाय नमः |

१४. ॐ दान्ताय नमः |

१५. ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः |

१६. ॐ वालिप्रमथनाय नमः | 

१७. ॐ वाग्मिने नमः | 

१८. ॐ सत्यवाचे नमः | 

१९. ॐ सत्यविक्रमाय नमः | 

२०. ॐ सत्यव्रताय नमः || २० || 


२१. ॐ व्रतधराय नमः | 

२२. ॐ सदा हनुमदाश्रिताय नमः | 

२३. ॐ कौसलेयाय नमः | 

२४. ॐ खरध्वंसिने नमः | 

२५. ॐ विराधवधपण्डिताय नमः | 

२६. ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः | 

२७. ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः | 

२८. ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः | 

२९. ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः | 

३०. ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः || ३० || 


३१. ॐ ताटकान्तकाय नमः | 

३२. ॐ वेदान्तसाराय नमः | 

३३. ॐ वेदात्मने नमः | 

३४. ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः | 

३५. ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः | 

३६. ॐ त्रिमूर्तये नमः | 

३७. ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः | 

३८. ॐ त्रिविक्रमाय नमः | 

३९. ॐ त्रिलोकात्मने नमः | 

४०. ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः || ४० || 


४१. ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः | 

४२. ॐ धन्विने नमः | 

४३. ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः | 

४४. ॐ अहल्याशापशमनाय नमः | 

४५. ॐ पितृभक्ताय नमः | 

४६. ॐ वरप्रदाय नमः | 

४७. ॐ जितेन्द्रियाय नमः | 

४८. ॐ जितक्रोधाय नमः | 

४९. ॐ जितमित्राय नमः | 

५०. ॐ जगद्गुरवे नमः || ५० || 


५१. ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः | 

५२. ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः | 

५३. ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः |  

५४. ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः | 

५५. ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः | 

५६. ॐ मृतवानरजीवनाय नमः | 

५७. ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः | 

५८. ॐ महादेवाय नमः | 

५९. ॐ महाभुजाय नमः | 

६०. ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः || ६० || 


६१. ॐ सौम्याय नमः | 

६२. ॐ ब्रह्मण्याय नमः | 

६३. ॐ मुनिसंस्तुताय नमः | 

६४. ॐ महायोगाय नमः | 

६५. ॐ महोदाराय नमः | 

६६. ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः | 

६७. ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः | 

६८. ॐ स्मृतसर्वाधनाशनाय नमः | 

६९. ॐ अनादये नमः | 

७०. ॐ आदिपूरुषाय नमः || ७० || 


७१. ॐ महापुरुषाय नमः | 

७२. ॐ पुण्योदयाय नमः | 

७३. ॐ दयासाराय नमः | 

७४. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः | 

७५. ॐ स्मितवक्त्राय नमः | 

७६. ॐ स्मिताभाषिणे नमः | 

७७. ॐ पूर्वभाषिणे नमः | 

७८. ॐ राघवाय नमः | 

७९. ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः | 

८०. ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः || ८० || 


८१. ॐ मायामानुषचारित्राय नमः | 

८२. ॐ महादेवादिपूजिताय नमः | 

८३. ॐ सेतुकृते नमः | 

८४. ॐ जितवारीशाय नमः | 

८५. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः | 

८६. ॐ हरये नमः | 

८७. ॐ श्यामाङ्गाय  नमः | 

८८. ॐ सुन्दराय नमः | 

८९. ॐ शूराय नमः | 

९०. ॐ पीतवाससे नमः || ९० || 


९१. ॐ धर्नुधराय नमः | 

९२. ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः | 

९३. ॐ यज्विने नमः | 

९४. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः | 

९५. ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः | 

९६. ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः | 

९७. ॐ परमात्मने नमः | 

९८. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः | 

९९. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः | 

१००. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः || १०० || 


१०१. ॐ परस्मै धाम्ने नमः | 

१०२. ॐ पराकाशाय नमः | 

१०३. ॐ परात्पराय नमः | 

१०४. ॐ परेशाय नमः | 

१०५. ॐ पारगाय नमः | 

१०६. ॐ पाराय नमः | 

१०७. ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः | 

१०८. ॐ पराय नमः || १०८ || 


|| इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम || 


               

श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलि | Shree Ram Ashtottar Shat Namavali | श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलि | Shree Ram Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 6:06 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.