बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावलिः | Batuk Bhairav Ashtottar Shat Namavali |


बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावलिः

बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावलिः

१. ॐ भैरवाय नमः |  

२. ॐ भूतनाथाय नमः |

३. ॐ भूतात्मने नमः |

४. ॐ भूतभावनाय नमः |

५. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः |

६. ॐ क्षेत्रपालाय नमः |

७. ॐ क्षेत्रदाय नमः |

८. ॐ क्षत्रियाय नमः |

९. ॐ विराजे नमः |

१०. ॐ श्मशानवासिने नमः || १० || 


११. ॐ मांसाशिने नमः |

१२. ॐ खर्पराशिने नमः |

१३. ॐ स्मरान्तकाय नमः |

१४. ॐ रक्तपाय नमः |

१५. ॐ पानपाय नमः |

१६. ॐ सिद्धाय नमः |

१७. ॐ सिद्धिदाय नमः |

१८. ॐ सिद्धिसेविताय नमः |

१९. ॐ कङ्कालाय नमः |

२०. ॐ कालशमनाय नमः || २० || 


२१. ॐ कलाकाष्ठातनवे नमः |

२२. ॐ कवये नमः |

२३. ॐ त्रिनेत्राय नमः |

२४. ॐ बहुनेत्राय नमः |

२५. ॐ पिङ्गललोचनाय नमः |

२६. ॐ शूलपाणये नमः |

२७. ॐ खड्गपाणये नमः |

२८. ॐ कङ्कालिने नमः |

२९. ॐ धूम्रलोचनाय नमः |

३०. ॐ अभिरवे नमः || ३० || 


३१. ॐ भैरवीनाथाय नमः |

३२. ॐ भूतपाय नमः |

३३. ॐ योगिनीपतये नमः |

३४. ॐ धनदाय नमः |

३५. ॐ धनहारिणे नमः |

३६. ॐ धनवते नमः |

३७. ॐ प्रतिभानवते नमः |

३८. ॐ नागहाराय नमः |

३९. ॐ नागकेशाय नमः |

४०. ॐ व्योमकेशाय नमः || ४० || 


४१. ॐ कपालभृते नमः |

४२. ॐ कालाय नमः |

४३. ॐ कपालमालिने नमः |

४४. ॐ कमनीयाय नमः |

४५. ॐ कलानिधये नमः |

४६. ॐ त्रिलोचनाय नमः |

४७. ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः |

४८. ॐ त्रिशिखिने नमः |

४९. ॐ त्रिलोकपाय नमः |

५०. ॐ त्रिनेत्रतनयाय नमः || ५० || 


५१. ॐ डिम्भाय नमः |

५२. ॐ शान्ताय नमः |

५३. ॐ शान्तजनप्रियाय नमः |

५४. ॐ बटुकाय नमः |

५५. ॐ बहुवेशाय नमः |

५६. ॐ खट्वाङ्गवरधारकाय नमः |

५७. ॐ भूताध्यक्षाय नमः |

५८. ॐ पशुपतये नमः |

५९. ॐ भिक्षुकाय नमः |

६०. ॐ परिचारकाय नमः || ६० || 


६१. ॐ धूर्ताय नमः |

६२. ॐ दिगम्बराय नमः |

६३. ॐ शौरिणे नमः |

६४. ॐ हरिणाय नमः |

६५. ॐ पाण्डुलोचनाय नमः |

६६. ॐ प्रशान्ताय नमः |

६७. ॐ शान्तिदाय नमः |

६८. ॐ सिद्धाय नमः |

६९. ॐ शङ्करप्रियबान्धवाय नमः |

७०. ॐ अष्टभूर्तये नमः || ७० || 


७१. ॐ निधीशाय नमः |

७२. ॐ ज्ञानचक्षुषे नमः |

७३. ॐ तपोमयाय नमः |

७४. ॐ अष्टाधाराय नमः |

७५. ॐ षडाधाराय नमः |

७६. ॐ सर्पयुक्ताय नमः |

७७. ॐ शिखीसख्ये नमः |

७८. ॐ भूधराय नमः |

७९. ॐ भूधराधीशाय नमः |

८०. ॐ भूतपते नमः || ८० || 


८१. ॐ भूधरात्मजाय नमः |

८२. ॐ कङ्कालधारिणे नमः |

८३. ॐ मुण्डिने नमः |

८४. ॐ नागयज्ञोपवीतकाय नमः |

८५. ॐ जृम्भणाय नमः |

८६. ॐ मोहनाय नमः |

८७. ॐ स्तम्भिने नमः |

८८. ॐ मारणाय नमः |

८९. ॐ क्षोभणाय नमः |

९०. ॐ शुद्धाय नमः || ९० || 


९१.ॐ नीलाञ्जप्रख्याय नमः |

९२. ॐ दैत्यघ्ने नमः |

९३. ॐ मुण्डभूषिताय नमः |

९४. ॐ बलिभुजे नमः |

९५. ॐ बलिभुङ्नाथाय नमः |

९६. ॐ बालाय नमः |

९७. ॐ बालपराक्रमाय नमः |

९८. ॐ सर्वापत्तारणाय नमः |

१००. ॐ दुष्टभूतनिषेविताय नमः || १०० || 


१०१. ॐ कामिने नमः |

१०२. ॐ कलानिधये नमः |

१०३. ॐ कान्ताय नमः |

१०४. ॐ कामिनीवशकृद्वशिने नमः |

१०५. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः |

१०६. ॐ वैद्याय नमः |

१०७. ॐ प्रभवे नमः |

१०८. ॐ विष्णवे नमः || १०८ || 


|| इति श्रीरूद्रयामलतन्त्रे श्रीबटुक भैरवाष्टोत्तरशतनामावलिः || 


    

बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावलिः | Batuk Bhairav Ashtottar Shat Namavali | बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावलिः | Batuk Bhairav Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 6:18 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.