श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः | Shree Gopal Ashtottar Shat Namavali |

 

श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः

श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः


१. ॐ गोपालाय नमः |
२. ॐ गोपतये नमः |
३. ॐ गोप्त्रे नमः |
४. ॐ गोविन्दाय नमः |
५. ॐ गोकुलप्रियाय नमः |
६. ॐ गम्भीराय नमः |
७. ॐ गगनाय नमः |
८. ॐ गोपीप्राणभृते नमः |
९. ॐ प्राणधारकाय नमः |
१०. ॐ पतितानन्दनाय नमः || १० ||

११. ॐ नन्दिने नमः |
१२. ॐ नन्दीशाय नमः |
१३. ॐ कंससूदनाय नमः |
१४. ॐ नारायणाय नमः |
१५. ॐ नरत्रात्रे नमः |
१६. ॐ नरकार्णवतारकाय नमः |
१७. ॐ नवनीतप्रियाय नमः |
१८. ॐ नेत्रे नमः |
१९. ॐ नवीनधनसुन्दराय नमः |
२०. ॐ नवबालकवात्सल्याय नमः || २० ||

२१. ललितानन्दतत्पराय नमः |
२२. ॐ पुरुषार्थप्रदाय नमः |
२३. ॐ प्रेमप्रवीणाय नमः |
२४. ॐ परमाकृतये नमः |
२५. ॐ करुणाय नमः |
२६. ॐ करुणानाथाय नमः |
२७. ॐ कैवल्यसुखदायकाय नमः |
२८. ॐ कदम्बकुसुमावेशिने नमः |
२९. ॐ कदम्बवनमन्दिराय नमः |
३०. ॐ कादम्बीविमदामोदधूर्ण लोचनपङ्कजाय नमः || ३० ||

३१. ॐ कामिने नमः |
३२. ॐ कान्तकलायै नमः |
३३. ॐ आनन्दिने नमः |
३४. ॐ कान्ताय नमः |
३५. ॐ कामनिधये नमः |
३६. ॐ कवये नमः |
३७. ॐ कौमोदकीगदा पाणये नमः |
३८. ॐ कवीन्द्राय नमः |
३९. ॐ गतिमते नमः |
४०. ॐ हराय नमः || ४० ||

४१. ॐ कमलेशाय नमः |
४२. ॐ कलानाथाय नमः |
४३. ॐ कैवल्याय नमः |
४४. ॐ सुखसागराय नमः |
४५. ॐ केशवाय नमः |
४६. ॐ केशिध्ने नमः |
४७. ॐ केशाय नमः |
४८. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः |
४९. ॐ कृपालवे नमः |
५०. ॐ करुणासेविने नमः || ५० ||

५१. ॐ कृपोन्मीलितलोचनाय नमः |
५२. ॐ स्वच्छन्दाय नमः |
५३. ॐ सुन्दराय नमः |
५४. ॐ सुन्दाय नमः |
५५. ॐ सुरवृन्दनिषेविताय नमः |
५६. ॐ सर्वज्ञाय नमः |
५७. ॐ सर्वदाय नमः |
५८. ॐ दात्रे नमः |
५९. ॐ सर्वपापविनाशनाय नमः |
६०. ॐ सर्वाह्लादकराय नमः || ६० ||

६१. ॐ सर्वाय नमः |
६२. ॐ सर्ववेदविदां प्रभवे नमः |
६३. ॐ वेदान्तवेद्याय नमः |
६४. ॐ वेदात्मने नमः |
६५. ॐ वेदप्राणकराय नमः |
६६. ॐ विभवे नमः |
६७. ॐ विश्वात्मने नमः |
६८. ॐ विश्वविदे नमः |
६९. ॐ विश्वप्राणदाय नमः |
७०. ॐ विश्ववन्दिताय नमः || ७० ||

७१. ॐ विश्वेशाय नमः |
७२. ॐ शमनाय नमः |
७३. ॐ त्रात्रे नमः |
७४. ॐ विश्वेश्वराय नमः |
७५. ॐ सुखप्रदाय नमः |
७६. ॐ विश्वदाय नमः |
७७. ॐ विश्वहारिणे नमः |
७८. ॐ पूरकाय नमः |
७९. ॐ करुणानिधये नमः |
८०. ॐ धनेशाय नमः || ८० ||

८१. ॐ धनदाय नमः |
८२. ॐ धन्विने नमः |
८३. ॐ धीराय नमः |
८४. ॐ धीरजनप्रियाय नमः |
८५. ॐ धरासुखप्रदाय नमः |
८६. ॐ धात्रे नमः |
८७. ॐ दुर्धरान्तकराय नमः |
८८. ॐ धराय नमः |
८९. ॐ रमानाथाय नमः |
९०. ॐ रमानन्दाय नमः || ९० ||

९१. ॐ रसज्ञाय नमः |
९२. ॐ हृदयास्पदाय नमः |
९३. ॐ रसिकाय नमः |
९४. ॐ रसिदाय नमः |
९५. ॐ रासिने नमः |
९६. ॐ रासानन्दकराय नमः |
९७. ॐ रसाय नमः |
९८. ॐ राधिकाराधिताय नमः |
९९. ॐ राधाप्राणेशाय नमः |
१००. ॐ प्रेमसागराय नमः || १०० ||

|| श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः सम्पूर्णम ||
श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः | Shree Gopal Ashtottar Shat Namavali | श्री गोपाल अष्टोत्तरशत नामावलिः | Shree Gopal Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 4:20 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.