श्री हनुमत् अष्टोत्तर शतनामावली | Shree Hanumat Ashtottar Shat Namavali |

 

श्री हनुमत् अष्टोत्तर शतनामावली


श्री हनुमत् अष्टोत्तर शतनामावली

१. ॐ आञ्जनेयाय नमः | 

२. ॐ महावीराय नमः |

३. ॐ हनूमते नमः |

४. ॐ मारुतात्मजाय नमः |

५. ॐ तत्त्वज्ञानप्रदायकाय नमः |

६. ॐ सीतामुद्राप्रदायकाय नमः |

७. ॐ अशोकवनिकाच्छेत्रे नमः |

८. ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः |

९. ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः |

१०. ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः || १० || 


११. ॐ परविद्यापरिहाराय नमः |

१२. ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः |

१३. ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः |

१४. ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः |

१५. ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः |

१६. ॐ भीमसेनसहायकृते नमः |

१७. ॐ सर्वदुःख़हराय नमः |

१८. ॐ सर्वलोकचारिणे नमः |

१९. ॐ मनोजवाय नमः |

२०. ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः || २० || 


२१. ॐ सर्वमन्त्रस्वरुपवते नमः |

२२. ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः |

२३. ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः |

२४. ॐ कपीश्वराय नमः |

२५. ॐ महाकायाय नमः |

२६. ॐ सर्वरोगहराय नमः |

२७. ॐ प्रभवे नमः |

२८. ॐ बलसिद्धिकराय नमः |

२९. ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः |

३०. ॐ कपिसेनानायकाय नमः || ३० || 


३१. ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः |

३२. ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः |

३३. ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः |

३४. ॐ सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्ब मानशिखोज्ज्वलाय नमः |

३५. ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः |

३६. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः | 

३७. ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः |

३८. ॐ शृङ्खलाबन्धमोचकाय नमः |

३९. ॐ सागरोत्तारकाय नमः |

४०. ॐ प्राज्ञाय नमः || ४० || 


४१. ॐ रामदूताय नमः |

४२. ॐ प्रतापवते नमः |

४३. ॐ वानराय नमः |

४४. ॐ केसरिसुताय नमः |

४५. ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः |

४६. ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः |

४७. ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः |

४८. ॐ विभीषणप्रियकराय नमः |

४९. ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः |

५०. ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः || ५० || 


५१. ॐ वज्रकायाय नमः |

५२. ॐ महाद्युतये नमः |

५३. ॐ चिरजीविने नमः |

५४. ॐ रामभक्ताय नमः |

५५. ॐ दैत्यकार्यविधातकाय नमः |

५६. ॐ अक्षहन्त्रे नमः |

५७. ॐ काञ्चनाभाय नमः |

५८. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः |

५९. ॐ महातपसे नमः |

६०. ॐ लङ्किनीभञ्चनाय नमः || ६० || 


६१. ॐ श्रीमते नमः |

६२. ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः |

६३. ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः |

६४. ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः |

६५. ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः |

६६. ॐ धीराय नमः |

६७. ॐ शूराय नमः |

६८. ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः |

६९. ॐ सुरार्चिताय नमः |

७०. ॐ महातेजसे नमः || ७० || 


७१. ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः |

७२. ॐ कामरूपिणे नमः |

७३. ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः |

७४. ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः |

७५. ॐ कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलाय नमः |

७६. ॐ विजितेन्द्रियाय नमः |

७७. ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः |

७८. ॐ महारावणमर्दनाय नमः |

७९. ॐ स्फटिकाभाय नमः |

८०. ॐ वागधीशाय नमः || ८० || 


८१. ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः |

८२. ॐ चतुर्बाहवे नमः |

८३. ॐ दीनबन्धवे नमः |

८४. ॐ महात्मने नमः |

८५. ॐ भक्तवत्सलाय नमः |

८६. ॐ सञ्चीवननगाहर्त्रे नमः |

८७. ॐ शुचये नमः |

८८. ॐ वाग्मिने नमः |

८९. ॐ दृढव्रताय नमः |

९०. ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः || ९० || 


९१. ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः |

९२. ॐ दान्ताय नमः |

९३. ॐ शान्ताय नमः |

९४. ॐ प्रसन्नात्मने नमः |

९५. ॐ शातकण्ठमदापहृते नमः |

९६. ॐ योगिने नमः |

९७. ॐ रामकथालोलाय नमः |

९८. ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः |

९९. ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः |

१००. ॐ वज्रनखाय नमः || १०० || 


१०१. ॐ रूद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः |

१०२. ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोधब्रह्मा स्त्रविनिवारकाय नमः | 

१०३. ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः | 

१०४. ॐ शरपञ्चरभेदकाय नमः | 

१०५. ॐ दशबाहवे नमः | 

१०६. ॐ लोकपूज्याय नमः | 

१०७. ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः | 

१०८. ॐ सीतासमेतश्रीरामपाद सेवाधुरन्धराय नमः || १०८ || 


इति श्री हनुमदष्टोत्तरशतनामावलीः सम्पूर्णम || 

        

श्री हनुमत् अष्टोत्तर शतनामावली | Shree Hanumat Ashtottar Shat Namavali | श्री हनुमत् अष्टोत्तर शतनामावली | Shree Hanumat Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 6:43 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.