श्री कुबेर अष्टोत्तर शत नामावलिः | Shree Kuber Ashtottar Shat Namavali |

 

श्री कुबेर अष्टोत्तर शत नामावलिः

श्री कुबेर अष्टोत्तर शत नामावलिः


१. ॐ कुबेराय नमः |
२. ॐ धनदाय  नमः |
३. ॐ श्रीमाते  नमः |
४. ॐ यक्षेशाय  नमः |
५. ॐ गुह्यकेश्वराय  नमः |
६. ॐ निधीशाय नमः | 
७. ॐ शंङ्करसखाय नमः |
८. ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः |
९. ॐ महापद्मनिधीशाय नमः |
१०. ॐ पूर्णाय नमः || १० || 

११. ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः |
१२. ॐ शङ्खयनिधिनाथाय नमः |
१३. ॐ मकराख्यानिधिप्रियाय नमः |
१४. ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः |
१५. ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः |
१६. ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः |
१७. ॐ नीलनित्याधिपाय नमः |
१८. ॐ महते नमः |
१९. ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः |
२०. ॐ पूज्याय नमः || २० || 

२१. ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः |
२२. ॐ इलपिलापतये नमः |
२३. ॐ कोशाधीशाय नमः |
२४. ॐ कुलोचिताय नमः |
२५. ॐ अश्वारूढाय नमः |
२६. ॐ विश्ववन्द्याय नमः | 
२७. ॐ विशेषज्ञानाय नमः |
२८. ॐ विशारदाय नमः |
२९. ॐ नलकुबरनाथाय नमः |
३०. ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः || ३० || 

३१. ॐ गूढमन्त्राय नमः |
३२. ॐ वैश्रवणाय नमः |
३३. ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः |
३४. ॐ एकपिनाकाय नमः |
३५. ॐ अलकाधीशाय नमः |
३६. ॐ पौलस्त्याय नमः |
३७. ॐ नरवाहनाय नमः |
३८. ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः |
३९. ॐ राज्यदाय नमः |
४०. ॐ रावणाग्रजाय नमः || ४० ||

४१. ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः |
४२. ॐ उद्यानविहाराय नमः |
४३. ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः |
४४. ॐ महोत्सहाय नमः |
४५. ॐ महाप्राज्ञाय नमः |
४६. ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः |
४७. ॐ सार्वभौमाय नमः |
४८. ॐ अङ्गनाथाय नमः |
४९. ॐ सोमाय नमः |
५०. ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः || ५० ||

५१. ॐ पुण्यात्मने नमः |
५२. ॐ पुरूहुतश्रियै नमः |
५३. ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः |
५४. ॐ नित्यकीर्तये नमः |
५५. ॐ निधिवेत्रे नमः |
५६. ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः |
५७. ॐ यक्षिनीवृताय नमः |
५८. ॐ यक्षाय नमः |
५९. ॐ परमशान्तात्मने नमः |
६०. ॐ यक्षराजे नमः || ६० ||

६१. ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः |
६२. ॐ किन्नरेश्वराय नमः |
६३. ॐ किंपृरुशनाथाय नमः |
६४. ॐ नाथाय नमः |
६५. ॐ खट्कायुधाय  नमः |
६६. ॐ वशिने नमः |
६७. ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः |
६८. ॐ धर्ममार्गेैस्निरताय नमः |
६९. ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः |
७०. ॐ नित्यश्वराय नमः || ७० ||

७१. ॐ धनाधयक्षाय नमः |
७२. ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः |
७३. ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः |
७४. ॐ सकृताय नमः |
७५. ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः |
७६. ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः |
७७. ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः |
७८. ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः |
७९. ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः |
८०. ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः || ८० || 

८१. ॐ धैर्यलक्ष्मी कृपाश्रयाय नमः |
८२. ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः |
८३. ॐ नित्यानन्दाय नमः |
८४. ॐ सुखाश्रयाय नमः |
८५. ॐ नित्यतृप्ताय नमः |
८६. ॐ निधित्तरै नमः |
८७. ॐ निराशाय नमः |
८८. ॐ निरुपद्रवाय नमः |
८९. ॐ नित्यकामाय नमः |
९०. ॐ निराकाङ्क्षाय नमः || ९० || 

९१. ॐ निरुपाधिकवासभुवये नमः |
९२. ॐ शान्ताय नमः |
९३. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः |
९४. ॐ सर्वज्ञाय नमः |
९५. ॐ सर्वसम्मताय नमः |
९६. ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः |
९७. ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः |
९८. ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः |
९९. ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः |
१००. ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः || १०० ||

१०१. ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः |
१०२. ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः |
१०३. ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः |
१०४. ॐ तुष्टाय नमः |
१०५. ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः |
१०६. ॐ शिवपूजारताय नमः |
१०७. ॐ अनघाय नमः |
१०८. ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः |
१०९. ॐ राजसेखरपूज्याय नमः |
११०. ॐ राजराजाय नमः || ११० ||

|| अस्तु ||
श्री कुबेर अष्टोत्तर शत नामावलिः | Shree Kuber Ashtottar Shat Namavali | श्री कुबेर अष्टोत्तर शत नामावलिः | Shree Kuber Ashtottar Shat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 4:47 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.