लक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि | Lakshmi Narsimha 108 Namavali |

 

 लक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि 

लक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि


नारसिंहाय नमः 

महासिंहाय नमः 

दिव्य सिंहाय नमः 

महाबलाय नमः 

उग्र सिंहाय नमः 

महादेवाय नमः 

स्तम्भजाय नमः 

उग्रलोचनाय नमः 

रौद्राय नमः 

सर्वाद्भुताय नमः || १० || 


श्रीमते नमः | 

योगानन्दाय नमः |  

त्रिविक्रमाय नमः | 

हरये नमः | 

कोलाहलाय नमः | 

चक्रिणे नमः | 

विजयाय नमः | 

जयवर्धनाय नमः |  

पञ्चाननाय नमः | 

परब्रह्मणे नमः || २० || 


ॐ अघोराय नमः | 

ॐ घोर विक्रमाय नमः |  

ॐ ज्वलन्मुखाय नमः | 

ॐ ज्वालामालिने नमः | 

 ॐ महा ज्वालाय नमः | 

महा प्रभवे नमः | 

निटिलाक्षाय नमः |  

सहस्त्राक्षाय नमः | 

दुर्निरीक्षाय नमः | 

प्रतापनाय नमः || ३० || 


महादंष्ट्रायुधाय नमः | 

प्राज्ञाय नमः | 

चण्डकोपिने नमः | 

सदाशिवाय नमः | 

हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः | 

दैत्यदानवभञ्जनाय नमः | 

गुणभद्राय नमः | 

महाभद्राय नमः | 

बलभद्रकाय नमः | 

सुभद्रकाय नमः || ४० || 


करालाय नमः | 

विकरालाय नमः |  

विकर्त्रे नमः | 

सर्वकर्तृकाय नमः | 

शिंशुमाराय नमः | 

त्रिलोकात्मने नमः | 

ईशाय नमः | 

ॐ सर्वेश्वराय नमः | 

विभवे नमः | 

भैरवाडम्बराय नमः || ५० || 


दिव्याय नमः | 

अच्युताय नमः | 

कविमाधवाय नमः |  

अधोक्षजाय नमः | 

अक्षराय नमः | 

शर्वाय नमः | 

वनमालिने नमः |  

वरप्रदाय नमः | 

विश्वंभराय नमः |  

अद्भुताय नमः || ६० ||


भव्याय नमः | 

श्रीविष्णवे नमः |  

पुरुषोत्तमाय नमः |  

अनघास्त्राय नमः | 

नखास्त्राय नमः | 

सूर्य ज्योतिषे नमः |  

सुरेश्वराय नमः | 

सहस्त्रबाहवे नमः | 

सर्वज्ञाय नमः | 

सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः || ७० || 


वज्रदंष्ट्रय नमः |

वज्रनखाय नमः | 

महानन्दाय नमः | 

परन्तपाय नमः | 

सर्वयन्त्रैक रूपाय नमः | 

सर्वयन्त्र विदारणाय नमः | 

सर्वतन्त्रात्मकाय नमः | 

अव्यक्ताय नमः | 

सुव्यक्ताय नमः | 

भक्तवत्सलाय नमः || ८० || 


वैशाख शुक्ल भूतोत्थाय नमः | 

शरणागत वत्सलाय नमः | 

उदार कीर्तये नमः | 

पुण्यात्मने नमः | 

महात्मने नमः | 

चण्डविक्रमाय नमः | 

  वेदत्रय प्रपूज्याय नमः | 

भगवते नमः | 

परमेश्वराय नमः | 

श्री वत्साङ्काय नमः || ९० ||

 

श्री निवासाय नमः |

जगद्व्यापिने नमः | 

जगन्मयाय नमः | 

जगत्पालाय नमः | 

जगन्नाथाय नमः | 

महाकायाय नमः | 

द्विरुपभृते नमः | 

परमात्मने नमः | 

परंज्योतिषे नमः | 

निर्गुणाय नमः || १०० ||


नृके सरिणे नमः |

परतत्त्वाय नमः | 

परंधाम्ने नमः | 

सच्चिदानंद विग्रहाय नमः | 

लक्ष्मीनृसिंहाय नमः |  

सर्वात्मने नमः |  

धीराय नमः | 

प्रह्लाद पालकाय नमः || १०८ || 


श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः | || अस्तु ||   

लक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि | Lakshmi Narsimha 108 Namavali |  लक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि | Lakshmi Narsimha 108 Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 6:41 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.