श्री धूमावती माला मन्त्र | Shree Dhumavati Mala Mamtra |

 
श्री धूमावती माला मन्त्र

श्री धूमावती माला मन्त्र 

ॐ धूं धूमावति चतुर्दश भुवननिवासिनि सकल 
ग्रहोच्चाटनि सकलशत्रु रक्तमांसभक्षिणि, मम शरीररक्षिणि भूतप्रेत पिशाचब्रह्मराक्षसादि सकलग्रहसंहारिणि मम
 शरीर परतन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्रनिवारिणि आत्ममन्त्रयन्त्रतन्त्र प्रकाशिनि मम 
शरीरे परकट्टु-परवाटु-परवेट्टु-परजप-परहोम-परशून्य-परवृष्टि-
परकौतुक-परौषधादिच्छेदिनि-चिट्टेरि-
काहेरि-कन्नेरि-पाट्टेरि शुनककाट्टेरि-प्ररिटिकाट्टेरि-
दर्भकाट्टेरि-पातालकाट्टेरि-सकलजातिकाट्टेरि-
ग्रहच्छेदिनि-मम 
नाभि-कमलस्थान-संचारग्रहसंहारिणि धूम्रलोचनि 
उग्ररूपिणि सकलविषच्छेदिनि सकलविषसंचायन् 
नाशय नाशय 
मारय मारय 
विषमज्वर-तापज्वर-शीतज्वर-वातज्वर-लूतज्वर-
पयत्यज्वर-पिशाचज्वर-कृत्रिमज्वर-नानादोषज्वर-सकलरोगनिवारिणि सकलग्रहच्छेदिनि शिरःशूलाक्षिशूल-
कुक्षिशूल कर्णशूल-नाभिशूल-कटिशूल-
पार्श्वशूल-गण्डशूल-गुल्मशूलांगशूल-सकलशूलान् निधूंमय सकलग्रहान् 
निवारय निवारय 
रां रा रां रां रां 
 ध्रूं ध्रूं ध्रूं ध्रूं ध्रूं 
 फ्रें फ्रें फ्रें फ्रें फ्रें
 धूं धूं धूं धूं धूं 

 || अस्तु || 


श्री धूमावती माला मन्त्र | Shree Dhumavati Mala Mamtra | श्री धूमावती माला मन्त्र | Shree Dhumavati Mala Mamtra | Reviewed by Bijal Purohit on 5:48 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.