शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली । Shukra 108 Names |

 

शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली

शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली

ॐ शुक्राय नमः | 
ॐ शुचये नमः | 
ॐ शुभगुणाय नमः | 
ॐ शुभदाय नमः | 
ॐ शुभलक्षणाय नमः | 
ॐ शोभनाक्षाय नमः | 
ॐ शुभग्रहाय नमः |
ॐ शुभ्रवाहाय नमः |
ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः |
ॐ दीनार्तिहराय नमः || १० || 

ॐ दैत्यगुरवे नमः |
ॐ देवाभिनन्दिताय नमः |
ॐ काव्यासक्ताय नमः |
ॐ कामपालाय नमः |
ॐ कवये नमः |
ॐ कल्याणदायकाय नमः |
ॐ भद्रमूर्तये नमः |
ॐ भद्रगुणाय नमः |
ॐ भार्गवाय नमः |
ॐ भक्तपालनाय नमः || २० || 

ॐ भोगदाय नमः |
ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः |
ॐ चारुशीलाय नमः |
ॐ चारुचन्द्रनिभाननाय नमः | 
ॐ निधये नमः |
ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः | 
ॐ नीतिविद्याधुरन्धराय नमः |
ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः |
ॐ सर्वपूजिताय नमः |
ॐ सर्वागुणवर्जिताय नमः || ३० || 

ॐ समानधिकनिर्मुक्ताय नमः |
ॐ सकलागम पारगाय नमः |
ॐ भृगवे नमः |
ॐ भोगकराय नमः |
ॐ भूसुरपालनतत्पराय नमः |
ॐ मनस्विने नमः |
ॐ मानदाय नमः |
ॐ मान्याय नमः |
ॐ मायातीताय नमः |
ॐ महायशसे नमः || ४० || 

ॐ बलिप्रसन्नाय नमः |
ॐ अभयदाय नमः | 
ॐ बलिने नमः |
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः |
ॐ बलिबन्धविमोचनाय नमः |
ॐ धनाशयाय नमः |
ॐ धनाध्यक्षाय नमः |
ॐ कम्बुग्रीवाय नमः |
ॐ कलाधराय नमः |
ॐ कारुण्यरसपूर्णाय नमः || ५० || 

ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः |
ॐ श्वेताम्बराय नमः |
ॐ श्वेतवपुषे नमः |
ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः |
ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः |
ॐ नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः |
ॐ नयदाय नमः |
ॐ नीतिमार्गदाय नमः |
ॐ वर्षप्रदाय नमः |
ॐ ऋषीकेशाय नमः || ६० || 

ॐ क्लेशनाशकराय नमः |
ॐ कवये नमः |
ॐ चिन्तितार्थप्रदाय नमः |
ॐ शान्तिमते नमः |
ॐ चित्तसमाधिकृते नमः |
ॐ आधिव्याधिहराय नमः |
ॐ भूरिविक्रमाय नमः |
ॐ पुण्यदायकाय नमः |
ॐ पुराणपुरुषाय नमः |
ॐ पूज्याय नमः || ७० || 

ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः |
ॐ अजेयाय नमः |
ॐ विजितारातये नमः |
ॐ विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः |
ॐ कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः |
ॐ मन्दहासाय नमः |
ॐ महामनसे नमः |
ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः |
ॐ मुक्तिदाय नमः |
ॐ मूनिसन्नुताय नमः || ८० || 

ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः |
ॐ रथस्थाय नमः |
ॐ रजतप्रभाय नमः |
ॐ सूर्यप्राग्देशसञ्चाराय नमः |
ॐ सुरशत्रुसुह्रदे नमः |
ॐ कशये नमः |
ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः |
ॐ दुर्धराय नमः |
ॐ धर्मपालनाय नमः |
ॐ भाग्यदाय नमः || ९० || 

ॐ भव्यचारित्राय नमः |
ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः |
ॐ गौडदेशेश्वराय नमः |
ॐ गोप्त्रे नमः |
ॐ गुणिने नमः |
ॐ गुणविभूशणाय नमः | 
ॐ ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूताय नमः |
ॐ ज्येष्ठाय नमः |
ॐ श्रेष्ठाय नमः |
ॐ शुचिस्थिताय नमः || १०० || 

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः |
ॐ अनन्ताय नमः |
ॐ सन्तानफलदायकाय नमः |
ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः |
ॐ अचिन्त्याय नमः |
ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः |
ॐ अक्षमालाधराय नमः |
ॐ सर्वगीर्वाणसन्नुताय नमः |

|| अस्तु ||  


शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली । Shukra 108 Names | शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली । Shukra 108 Names |  Reviewed by Bijal Purohit on 3:21 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.