श्री शिव अष्टोतरशत नामावली | Shree Shiv AshrotarShat Namavali |

 

श्री शिव अष्टोतरशत नामावली 

श्री शिव अष्टोतरशत नामावली 
ॐ शिवाय नमः | 
ॐ महेश्वराय नमः | 
ॐ शम्भवे नमः |  
ॐ पिनाकिने नमः |  
ॐ शशिशेखराय नमः | 
ॐ वामदेवाय नमः | 
ॐ विरूपाक्षाय नमः | 
ॐ कपर्दिने नमः | 
ॐ नीललोहिताय नमः | 
ॐ शंङ्कराय नमः || १० || 

ॐ शूलपाणिने नमः | 
ॐ खट्वाङ्गिने नमः |  
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः | 
ॐ शिपिविष्टाय नमः | 
ॐ अम्बिकानाथाय नमः | 
ॐ श्रीकण्ठाय नमः | 
ॐ भक्तवत्सलाय नमः | 
ॐ भवाय नमः | 
ॐ शर्वाय नमः | 
ॐ त्रिलोकेशाय नमः || २० || 

ॐ शितिकण्ठाय नमः | 
ॐ शिवाप्रियाय नमः | 
ॐ उग्राय नमः | 
ॐ कपालिने नमः | 
ॐ कामारये नमः |  
ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः | 
ॐ गङ्गाधराय नमः | 
ॐ ललाटाक्षाय नमः |  
ॐ कालकालाय नमः | 
ॐ कृपानिधये नमः || ३० || 

ॐ भीमाय नमः | 
ॐ परशुहस्ताय नमः |
ॐ मृगपाणये नमः |
ॐ जटाधराय नमः |
ॐ कैलाशवासिने नमः | 
ॐ कवचिने नमः | 
ॐ कठोराय नमः |
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः |
ॐ वृषाङ्काय नमः |
ॐ वृषभारूढाय नमः || ४० || 

ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः | 
ॐ सामप्रियाय नमः |
ॐ स्वरमयाय नमः |
ॐ त्रयीभूर्तये नमः |
ॐ अनीश्वराय नमः |
ॐ सर्वज्ञाय नमः | 
ॐ परमात्मने नमः |
ॐ सोमलोचनाय नमः |
ॐ सूर्यलोचनाय नमः |
ॐ अग्निलोचनाय नमः || ५० || 

ॐ हविर्यज्ञमयाय नमः |
ॐ सोमाय नमः | 
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः |
ॐ सदाशिवाय नमः |
ॐ विश्वेश्वराय नमः |
ॐ वीरभद्राय नमः | 
ॐ गणनाथाय नमः |
ॐ प्रजापतये नमः |
ॐ हिरण्यरेतसे नमः |
ॐ दुर्धर्षाय नमः || ६० || 

ॐ गिरीशाय नमः |
ॐ गिरीशाय नमः |
ॐ अनघाय नमः |
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः | 
ॐ भर्गाय नमः |
ॐ गिरिधन्विने नमः |
ॐ गिरीप्रियाय नमः | 
ॐ कृत्तिवाससे नमः |
ॐ पुरारातये नमः |
ॐ भगवते नमः || ७० || 

ॐ प्रमथाधिपाय नमः |
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः |
ॐ सूक्ष्मतनवे नमः |
ॐ जगद्गुरवे नमः | 
ॐ जगद्व्यापिने नमः | 
ॐ व्योमकेशाय नमः | 
ॐ महासेनजनकाय नमः |
ॐ चारुविक्रमाय नमः |
ॐ रुद्राय नमः | 
ॐ भूतपतये नमः || ८० || 

ॐ स्थाणवे नमः |
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः |
ॐ दिगम्बराय नमः |
ॐ अष्टमूर्तये नमः |
ॐ अनेकात्मने नमः |
ॐ सात्त्विकाय नमः |
ॐ शुद्धविग्रहाय नमः |
ॐ शाश्वताय नमः |
ॐ खण्डपरशवे नमः |
ॐ अजपाशविमोचकाय नमः || ९० || 

ॐ मृडाय नमः |
ॐ पशुपतये नमः |
ॐ देवाय नमः |
ॐ महादेवाय नमः |
ॐ अव्ययाय नमः |
ॐ प्रभवे नमः |
ॐ पूषदन्तभिदे नमः |
ॐ अव्यग्राय नमः |
ॐ दक्षाध्वरहराय नमः |
ॐ हराय नमः || १०० || 

ॐ भगनेत्रभिदे नमः |
ॐ अव्यक्ताय नमः | 
ॐ सहस्राक्षाय नमः |
ॐ सहस्त्रपादे नमः |
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः |
ॐ अनन्ताय नमः |
ॐ तारकाय नमः |
ॐ परमेश्वराय नमः || १०८ || 

|| अस्तु ||     
श्री शिव अष्टोतरशत नामावली | Shree Shiv AshrotarShat Namavali | श्री शिव अष्टोतरशत नामावली | Shree Shiv AshrotarShat Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 2:21 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.